Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Банковите карти с които можете да направите on-lineразплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет”.
Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта са:
-Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
-Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

ВАЖНО: Екстремен спорт ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец нямаме достъп до тях, а само обслужващата ни банка

Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Евро. 

Възможно е забавяне при обработката на Вашите поръчки платени с банкова карта издадена от банки регистрирани извън страната, поради проверки извършвани съвместно с банката картоиздател  относно достоверността на плащанията и с цел по-висока Ваша сигурност. В такива случай Ви молим за малко търпение. Веднага щом получим положителен отговор , поръчката Ви ще бъде потвърдена за доставка и изпълнена от служителите на нашата компания.