Общо

Натурален свят ЕООД ("www.xsurvive.org") притежава и управлява този уебсайт. Този документ урежда вашите отношения с [www.xsurvive.org] ("XTREME SURVIVE"). Достъпът и използването на този уебсайт и продуктите и услугите, достъпни чрез този уебсайт (общо наричани "Услуги"), са предмет на следните условия, условия и известия ("Общите условия"). С използването на Услугите, вие се съгласявате с всички Условия за ползване на услугата, които може да се актуализират периодично от нас. Трябва редовно да проверявате тази страница, за да забележите каквито и да е промени в Общите условия.


Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттеглим или да променим Услугите без предизвестие. Няма да носим отговорност, ако по някаква причина този уебсайт е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период. От време на време може да ограничим достъпа до някои части или целия този уебсайт.


Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове ("свързаните сайтове"), които не се експлоатират от www.xsurvive.org. www.xsurvive.org няма контрол над свързаните сайтове и не носи отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им. Използването от Вас на свързаните сайтове ще бъде предмет на условията за ползване и обслужване, съдържащи се в рамките на всеки такъв сайт.


Правила за поверителност

Нашата декларация за поверителност, която определя как ще използваме вашата информация, може да бъде намерена на [Privacy Policy Link]. Използвайки този уебсайт, Вие давате съгласието си за описаната в него обработка и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са точни.


Член. 112-115 от Закона за защита на потребителите


Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по Чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.


Забрани

Не трябва да злоупотребявате с този уебсайт. Вие няма да: извършвате или насърчавате престъпление; предаване или разпространение на вирус, троянски кон, червей, логическа бомба или друг материал, който е злонамерен, технологично вредни, в нарушение на доверието или по някакъв начин обиден или неприличен; да се проникне във всеки аспект от Услугата; корупционни данни; причиняват дискомфорт на други потребители; нарушават правата на правата на други лица; да изпращат нежелани рекламни или промоционални материали, обикновено наричани "спам"; или се опитвате да повлияете върху ефективността или функционалността на каквито и да било компютърни устройства на или достъпни чрез този уебсайт. Нарушаването на тази разпоредба би представлявало престъпление и www.xsurvive.org ще докладва за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще разкрие вашата самоличност пред тях.


Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от атака на разпространение на отказ от услуга, вируси или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на този уебсайт или до изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт.

Интелектуална собственост, софтуер и съдържание

Правата върху интелектуалната собственост върху цялото съдържание (включително фотографски изображения), предоставени ви на уебсайта или чрез него, остават собственост на www.xsurvive.org и са защитени от закони за авторското право и договори по целия свят. Всички тези права са запазени от www.xsurvive.org и неговите лицензодатели. Можете да съхранявате, отпечатвате и показвате предоставеното съдържание само за лична употреба. Не можете да публикувате, манипулирате, разпространявате или възпроизвеждате по друг начин каквото и да е съдържание или копия на предоставеното ви или предоставено на този уебсайт съдържание и не можете да използвате такова съдържание във връзка с бизнес или търговски предприятие.

Условия за продажба

С пускането на поръчка, която предлагате, да закупите продукт и при следните условия. Всички поръчки са в зависимост от наличността и потвърждението на цената на поръчката.
Времето на изпращане може да варира в зависимост от наличността и при всяко закъснение, произтичащо от пощенски закъснения или forceou majoure, за които няма да носим отговорност.


За да сключите договор с www.xsurvive.org, трябва да сте навършили 18 години и да имате валидна кредитна или дебитна карта, издадена от приемлива за нас банка. www.xsurvive.org си запазва правото да откаже всяко искане, направено от вас. Ако поръчката Ви бъде приета, ще ви информираме по имейл и ще потвърдим самоличността на страната, с която сте сключили договор. Това обикновено е www.xsurvive.org.
Когато поръчвате, Вие се задължавате да сте сигурни, че всички данни, които ни предоставяте, са верни и точни, че вие ​​сте упълномощен потребител на кредитната или дебитната карта, използвана за подаване на поръчката, и че има достатъчно средства за покриване на цената на стоката. Цената на чуждестранните продукти и услуги може да се колебае. Всички рекламирани цени са обект на такива промени.


(а) Нашият договор
Когато подадете поръчка, ще получите потвърждаващ имейл, потвърждаващ получаването на поръчката ви: този имейл ще бъде само потвърждение и няма да представлява приемане на вашата поръчка. Договор между нас няма да бъде сключен, докато не ви изпратим потвърждение по електронната поща, че стоките, които сте поръчали, са били изпратени до вас. Само в рамките на сключения договор ще бъдат включени само изброените в потвърждението електронни писма, изпратени по време на изпращане.


б) Ценообразуване и наличност
Въпреки че се опитваме да гарантираме, че всички подробности, описания и цени, които се появяват на този уебсайт, са точни, могат да възникнат грешки. Ако открием грешка в цената на всяка стока, която сте поръчали, ние ще ви информираме за това възможно най-скоро и ще ви дадем възможността да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате. Ако не сме в състояние да се свържем с Вас, ние ще разгледаме поръчката като анулирана. Ако анулирате и вече сте платили стоките, ще получите пълно възстановяване на сумата.
Пълното възстановяване ще бъде направено в същата карта, която клиентът е платил. Ако клиентът е закупил стоки и е доволен от него, той може да поиска възстановяване. Парите на клиента ще бъдат възстановени. Разходите за връщане на стоките са за негова сметка. Възстановяването ще бъде извършено веднага след връщането на стоките от клиента. Възстановяването зависи от възможностите на банката, но не по-късно от 10 работни дни.
Разходите за доставка ще се таксуват допълнително; тези допълнителни такси се показват ясно, когато е приложимо, и са включени в "Общо разходи".


в) Плащане
След получаване на поръчката, ние извършваме стандартна проверка на вашата платежна карта, за да се уверим, че има достатъчно средства за изпълнение на транзакцията. Картата ви ще бъде дебитирана при получаване на разрешение. Парите, получени при дебитирането на вашата карта, се третират като депозит срещу стойността на стоките, които желаете да закупите. След изпращане на стоките и изпращане на имейл за потвърждение, парите, платени като депозит, ще се използват като възнаграждение за стойността на закупените от Вас стоки, изброени в имейла за потвърждение.
За удобство на клиентите, използващи 4 вида най-често срещана валута: български лев, щатски долари, руска рубла и европейско евро

Отказ от отговорност

Материалът, показан на този уебсайт, се предоставя без никакви гаранции, условия или гаранции по отношение на точността му. Освен ако не е изрично посочено в обратния смисъл в максимална степен, разрешена от закона www.xsurvive.org и нейните доставчици, доставчиците на съдържание и рекламодателите изрично изключват всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да бъдат подразнени от статута, обичайното право или правото на и не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително, но без да се ограничава до каквито и да било преки, косвени, специални, последващи, наказателни или случайни щети или щети за загуба на ползване, печалби, данни или други нематериални активи, или разходите за закупуване на заместващи стоки и услуги, произтичащи от или свързани с употребата, невъзможността за използване, изпълнението или неуспехите на този уебсайт или свързаните сайтове и всички публикувани материали, независимо от това дали такива щети са предвидими или възникнали в договор, нередовност, равнопоставеност, реституция, закон, обичайно право или друго. Това не засяга отговорността на www.xsurvive.org за смърт или телесна повреда, произтичаща от неговата небрежност, измамно изкривяване, погрешно представяне по отношение на основен въпрос или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимото право.


Свързване с този уебсайт

Можете да се свържете с нашата начална страница, при условие че го направите по начин, който е справедлив и законосъобразен и не накърнява репутацията ни или не се възползва от него, но не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да предполагате каквато и да било форма на сдружаване , одобрение или одобрение от наша страна, където няма такива. Не трябва да създавате връзка от нито един уебсайт, който не е собственост на вас. Този уебсайт не трябва да бъде оформен на друг сайт, нито да създавате връзка към която и да е част от този уебсайт, различна от началната страница. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

Отказ от отговорност относно собствеността върху търговски марки, изображения на личности и авторски права на трети лица


С изключение на случаите, в които изрично е посочено обратното, всички лица (включително техните имена и изображения), търговски марки и съдържание, услуги и / или местоположения на трети страни, представени на този уебсайт, по никакъв начин не са свързани, свързани или свързани с www.xsurvive.org и вас не трябва да разчитат на съществуването на такава връзка или принадлежност. Всички търговски марки / имена, включени в този уебсайт, са собственост на съответните собственици на марки. Когато се позовава на търговска марка или търговска марка, тя се използва единствено за описване или идентифициране на продуктите и услугите и по никакъв начин не се твърди, че такива продукти или услуги са одобрени или свързани с www.xsurvive.org.


Обезщетение


Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и предпазвате www.xsurvive.org, нейните директори, офицери, служители, консултанти, агенти и филиали от всякакви искове на трети лица, отговорност, щети и / или разходи (включително, но не само към, правни такси), произтичащи от използването на този уебсайт или нарушаването на Общите условия.


Вариация


www.xsurvive.org има право по свое усмотрение по всяко време и без предизвестие да измени, премахне или промени Услугите и / или всяка страница на този уебсайт.


Инвалидност


Ако някоя част от Условията за ползване е неприложима (включително всяка разпоредба, в която изключваме отговорността си към вас), валидността на която и да е друга част от Общите условия няма да бъде засегната от останалите клаузи, които остават в пълна сила и сила. Доколкото е възможно, когато някоя клауза / подклауза или част от клауза / подклауза може да бъде отрязана, за да се направи останалата част валидна, клаузата трябва да бъде тълкувана съответно. Алтернативно, вие се съгласявате, че клаузата ще бъде поправена и тълкувана по такъв начин, че тя много прилича на първоначалния смисъл на клаузата / подклаузата, както е позволено от закона.


Жалби


Провеждаме процедура за разглеждане на жалби, която ще използваме, за да се опитаме да разрешим спорове, когато те възникнат за първи път. Моля, уведомете ни, ако имате оплаквания или коментари.


За всяка друга жалба, която не можем да разрешим, можете да се свържете с ЕС